ES projektai 2020 - Kitaip

Kuriame Lietuvos ateitį. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

UAB Kitaip įgyvendina ES regioninės plėtros fondo lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Originalių gaminių dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas”.

Įgyvendinant projektą „Originalių gaminių dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas”, bus sukurti ir įdiegti trijų gaminių – spintelės, kėdės ir suoliuko – dizaino sprendimai.

UAB Kitaip projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonės Nr.03.3.1-LVPA-K-868 „Dizainas LT”. Priemonės tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą. Projekto numeris 03.3.1-LVPA-K-838-02-0073.

UAB Kitaip įgyvendinamo projekto tikslas – gaminių dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas, siekiant padididnti produktų patrauklumą, paklausą bei įmonės produktyvumą.

UAB Kitaip – profesionalūs ir patyrę diplomuoti dizaineriai, kvalifikuoti staliai, turintys 20-ties metų patirtį – bendradarbiauja su architektais, statybininkais ir kitais baldų gamintojais.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondų skirta 29994,72 eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 18 mėnesių.